Niedziela 1 Kwietnia 2012 r.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. [Flp 2,8]

Poniedziałek 2 Kwietnia 2012 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? [Ps 27,1]

Wtorek 3 Kwietnia 2012 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. [J 13,21b]

Środa 4 Kwietnia 2012 r.

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. [Iz 50,4]

Czwartek 5 Kwietnia 2012 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Piątek 6 Kwietnia 2012 r.

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. [Ref. Psalmu]

Sobota 7 Kwietnia 2012 r.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. [Rz 6,11]