Niedziela 22 Kwietnia 2012 r.

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. [Dz 3,19]

Poniedziałek 23 Kwietnia 2012 r.

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. [Ref. Psalmu]

Wtorek 24 Kwietnia 2012 r.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. [J 6,35]

Środa 25 Kwietnia 2012 r.

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. [1 P 5,5b]

Czwartek 26 Kwietnia 2012 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. [J 6,51]

Piątek 27 Kwietnia 2012 r.

Kto spożywa moje ciało i pije krew moją ma życie wieczne. [J 6,54 ]

Sobota 28 Kwietnia 2012 r.

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. [J 6,68]