Niedziela 29 Kwietnia 2012 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1 J 3,1]

Poniedziałek 30 Kwietnia 2012 r.

„A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli”. [Dz 11,18]

Wtorek 1 Maja 2012 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. [J 10,27.28a]

Środa 2 Maja 2012 r.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. [Ps 67,2-3]

Czwartek 3 Maja 2012 r.

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. [Kol 1,16]

Piątek 4 Maja 2012 r.

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. [J 14,1]

Sobota 5 Maja 2012 r.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. [J 14,14]