Niedziela 6 Maja 2012 r.

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. [1 J 3,18]

Poniedziałek 7 Maja 2012 r.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. [J 14,21]

Wtorek 8 Maja 2012 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8,31b]

Środa 9 Maja 2012 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. [J 15,4-5b ]

Czwartek 10 Maja 2012 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! [J 15,9]

Piątek 11 Maja 2012 r.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. [J 15,12]

Sobota 12 Maja 2012 r.

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. [J 15,18]