Niedziela 13 Maja 2012 r.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. [1 J 4,7]

Poniedziałek 14 Maja 2012 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16]

Wtorek 15 Maja 2012 r.

Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. [J 16,7.13]

Środa 16 Maja 2012 r.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. [Ref. Psalmu]

Czwartek 17 Maja 2012 r.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. [J 16,19b-20]

Piątek 18 Maja 2012 r.

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. [Ref. Psalmu]

Sobota 19 Maja 2012 r.

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. [J 16,23b]