Niedziela 20 Maja 2012 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [Mk 16,15]

Poniedziałek 21 Maja 2012 r.

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. [J 16,33 ]

Wtorek 22 Maja 2012 r.

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze. [J 14,16 ]

Środa 23 Maja 2012 r.

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [J 17,19 ]

Czwartek 24 Maja 2012 r.

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. [J 17,21 ]

Piątek 25 Maja 2012 r.

Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. [J 14,26 ]

Sobota 26 Maja 2012 r.

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. [Ref. Psalmu]