Niedziela 27 Maja 2012 r.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. [1 Kor 12,3b]

Poniedziałek 28 Maja 2012 r.

Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu. [Ref. Psalmu]

Wtorek 29 Maja 2012 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mk 10,31]

Środa 30 Maja 2012 r.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. [Mk 10,45 ]

Czwartek 31 Maja 2012 r.

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne. [Rz 12,16b]

Piątek 1 Czerwca 2012 r.

Kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. [Mk 11,25 ]

Sobota 2 Czerwca 2012 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]