Niedziela 3 Czerwca 2012 r.

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. [Rz 8,14]

Poniedziałek 4 Czerwca 2012 r.

Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. [Mt 12,10b]

Wtorek 5 Czerwca 2012 r.

Oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. [2P 3,13]

Środa 6 Czerwca 2012 r.

Wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. [2Tm 2,12b]

Czwartek 7 Czerwca 2012 r.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. [J 6,51]

Piątek 8 Czerwca 2012 r.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. [J 14,23 ]

Sobota 9 Czerwca 2012 r.

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. [2 Tm 4,2]