Niedziela 10 Czerwca 2012 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. [Mk 3,35]

Poniedziałek 11 Czerwca 2012 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. [Mt 10,7]

Wtorek 12 Czerwca 2012 r.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. [Mt 5,16 ]

Środa 13 Czerwca 2012 r.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. [Ps 25,4b.5a]

Czwartek 14 Czerwca 2012 r.

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. [Mt 5,20]

Piątek 15 Czerwca 2012 r.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. [1 J 4,10b]

Sobota 16 Czerwca 2012 r.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. [Por. Łk 2,19]