Niedziela 24 Czerwca 2012 r.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. [Iz 49,6]

Poniedziałek 25 Czerwca 2012 r.

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. [Mt 7,1-2]

Wtorek 26 Czerwca 2012 r.

Środa 27 Czerwca 2012 r.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach [Mt 7,19-20]

Czwartek 28 Czerwca 2012 r.

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. [Mt 7,21]

Piątek 29 Czerwca 2012 r.

Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. [Ref. Psalmu]

Sobota 30 Czerwca 2012 r.

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. [Mt 8,17]