Niedziela 1 Lipca 2012 r.

Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą [Mdr 1,24]

Poniedziałek 2 Lipca 2012 r.

Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. [Mt 8,22b]

Wtorek 3 Lipca 2012 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20,29]

Środa 4 Lipca 2012 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. [Am 5,14]

Czwartek 5 Lipca 2012 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. [2 Kor 5,19]

Piątek 6 Lipca 2012 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mt 9,12b.13]

Sobota 7 Lipca 2012 r.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. [Ps 85,11-12]