Niedziela 8 Lipca 2012 r.

Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. [2 Kor 12,10]

Poniedziałek 9 Lipca 2012 r.

Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. [Ps 145,9]

Wtorek 10 Lipca 2012 r.

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. [Mt 9,37]

Środa 11 Lipca 2012 r.

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. [Por. Mt 19,29]

Czwartek 12 Lipca 2012 r.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. [Ref. Psalmu]

Piątek 13 Lipca 2012 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. [Oz 14,10]

Sobota 14 Lipca 2012 r.

Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa. [1 P 4,14]