Niedziela 15 Lipca 2012 r.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem. [Ef 1,17]

Poniedziałek 16 Lipca 2012 r.

Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. [Iz 1,17]

Wtorek 17 Lipca 2012 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Środa 18 Lipca 2012 r.

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27]

Czwartek 19 Lipca 2012 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 20 Lipca 2012 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. [Mt 12,7]

Sobota 21 Lipca 2012 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! [Mi 2,1]