Niedziela 22 Lipca 2012 r.

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. [Ef 2,13]

Poniedziałek 23 Lipca 2012 r.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. [J 15,8]

Wtorek 24 Lipca 2012 r.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. [Mt 12,50]

Środa 25 Lipca 2012 r.

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. [2 Kor 4,7]

Czwartek 26 Lipca 2012 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. [Mt 13,17]

Piątek 27 Lipca 2012 r.

Pan mówi: „Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was" [Jr 3,14]

Sobota 28 Lipca 2012 r.

Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. [Jk 1,21]