Niedziela 12 Sierpnia 2012 r.

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. [Ef 4,30]

Poniedziałek 13 Sierpnia 2012 r.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. [2 Tes 2,14]

Wtorek 14 Sierpnia 2012 r.

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. [J 12,25]

Środa 15 Sierpnia 2012 r.

Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. [1 Kor 15,26]

Czwartek 16 Sierpnia 2012 r.

Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. [Ps 119,135]

Piątek 17 Sierpnia 2012 r.

Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga. [1 Tes 2,13]

Sobota 18 Sierpnia 2012 r.

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. [Ref. Psalmu]