Niedziela 19 Sierpnia 2012 r.

Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi. [Prz 9,6]

Poniedziałek 20 Sierpnia 2012 r.

Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. [Mt 19,17b]

Wtorek 21 Sierpnia 2012 r.

Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. [Mt 19,30]

Środa 22 Sierpnia 2012 r.

Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? [Ps 113,5-6]

Czwartek 23 Sierpnia 2012 r.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.  [Ps 51,12]

Piątek 24 Sierpnia 2012 r.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. [Ps 145,18]

Sobota 25 Sierpnia 2012 r.

Jeden jest ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus. [Mt 13,9a]