Niedziela 26 Sierpnia 2012 r.

Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. [Ga 4,7]

Poniedziałek 27 Sierpnia 2012 r.

Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za Mną. [J 10,27]

Wtorek 28 Sierpnia 2012 r.

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. [Ref. Psalmu]

Środa 29 Sierpnia 2012 r.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. [Mt 5,10]

Czwartek 30 Sierpnia 2012 r.

Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. [Mt 24,42a]

Piątek 31 Sierpnia 2012 r.

To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. [1 Kor 1,25]

Sobota 1 Września 2012 r.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. [1 Kor 1,27]