Niedziela 2 Września 2012 r.

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł. [Jk 1,17a]

Poniedziałek 3 Września 2012 r.

Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam. [Ps 119,97]

Wtorek 4 Września 2012 r.

Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. [1 Kor 2,10b]

Środa 5 Września 2012 r.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. [Ps 33,12]

Czwartek 6 Września 2012 r.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, by posiadł mądrość. [1 Kor 3,18]

Piątek 7 Września 2012 r.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. [Ps 37,3]

Sobota 8 Września 2012 r.

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim [Ref. Psalmu]