Niedziela 16 Września 2012 r.

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? [Jk 2,14]

Poniedziałek 17 Września 2012 r.

Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie. [Ref. Psalmu]

Wtorek 18 Września 2012 r.

Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. [Mdr 4,7]

Środa 19 Września 2012 r.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa jest miłość. [1 Kor 13,13]

Czwartek 20 Września 2012 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 21 Września 2012 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mt 9,13]

Sobota 22 Września 2012 r.

Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. [1 Kor 15,49]