Niedziela 28 Października 2012 r.

Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na Południu. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. [Ps 126,4-5]

Poniedziałek 29 Października 2012 r.

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. [Ef 4,32]

Wtorek 30 Października 2012 r.

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. [Ef 5,21]

Środa 31 Października 2012 r.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. [Łk 13,30 ]

Czwartek 1 Listopada 2012 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1 J 3,1]

Piątek 2 Listopada 2012 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3,16]

Sobota 3 Listopada 2012 r.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Łk 14,11 ]