Niedziela 25 Listopada 2012 r.

Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. [J 18,37]

Poniedziałek 26 Listopada 2012 r.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [Ps 24,1]

Wtorek 27 Listopada 2012 r.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. [Ap 2,10c]

Środa 28 Listopada 2012 r.

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. [Łk 21,19]

Czwartek 29 Listopada 2012 r.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,28 ]

Piątek 30 Listopada 2012 r.

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. [Rz 10,9]

Sobota 1 Grudnia 2012 r.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. [Łk 21,34]