Niedziela 16 Grudnia 2012 r.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! [Flp 4,4]

Poniedziałek 17 Grudnia 2012 r.

Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. [Ant. przed Ewangelią]

Wtorek 18 Grudnia 2012 r.

Wodzu domu Izraela, który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. [Ant. przed Ewangelią]

Środa 19 Grudnia 2012 r.

Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. [Ant. przed Ewangelią]

Czwartek 20 Grudnia 2012 r.

Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach. [Ant. przed Ewangelią]

Piątek 21 Grudnia 2012 r.

Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. [Ant. przed Ewangelią]

Sobota 22 Grudnia 2012 r.

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. [Ant. przed Ewangelią]