Niedziela 23 Grudnia 2012 r.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. [Łk 1,45]

Poniedziałek 24 Grudnia 2012 r.

Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. [Ant. przed Ewangelią]

Wtorek 25 Grudnia 2012 r.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. [Ant. przed Ewangelią]

Środa 26 Grudnia 2012 r.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [Mt 10,22]

Czwartek 27 Grudnia 2012 r.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. [Ps 97,11]

Piątek 28 Grudnia 2012 r.

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. [1 J 1,6]

Sobota 29 Grudnia 2012 r.

Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. [1 J 2,3]