Niedziela 30 Grudnia 2012 r.

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój. [Kol 3,15a]

Poniedziałek 31 Grudnia 2012 r.

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. [J 1,14.12 ]

Wtorek 1 Stycznia 2013 r.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze. [Ps 67,2]

Środa 2 Stycznia 2013 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. [1 J 2,28]

Czwartek 3 Stycznia 2013 r.

Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. [1 J 2,29]

Piątek 4 Stycznia 2013 r.

Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. [1 J 3,10b]

Sobota 5 Stycznia 2013 r.

Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. [1 J 3,11]