Niedziela 6 Stycznia 2013 r.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. [Mt 2,3]

Poniedziałek 7 Stycznia 2013 r.

O`co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania [1 J 3,22]

Wtorek 8 Stycznia 2013 r.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. [1 J 4,7]

Środa 9 Stycznia 2013 r.

Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. [1 J 4,18 ]

Czwartek 10 Stycznia 2013 r.

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. [1 J 4,19]

Piątek 11 Stycznia 2013 r.

Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [1 J 5,5]

Sobota 12 Stycznia 2013 r.

Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. [1 J 5,14]