Niedziela 13 Stycznia 2013 r.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. [Por. Mk 9,6]

Poniedziałek 14 Stycznia 2013 r.

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. [Mk 1,15]

Wtorek 15 Stycznia 2013 r.

Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego. [Hbr 2,6b]

Środa 16 Stycznia 2013 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. [J 10,27]

Czwartek 17 Stycznia 2013 r.

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. [Hbr 3,13]

Piątek 18 Stycznia 2013 r.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo pojednania. [2 Kor 5,19 ]

Sobota 19 Stycznia 2013 r.

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. [Hbr 4,12a]