Niedziela 10 Lutego 2013 r.

Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. [1 Kor 15,10]

Poniedziałek 11 Lutego 2013 r.

Wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. [Mk 6,56]

Wtorek 12 Lutego 2013 r.

Pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. [Rdz 2,3]

Środa 13 Lutego 2013 r.

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! [Jl 2,12-13a]

Czwartek 14 Lutego 2013 r.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. [Łk 4,18]

Piątek 15 Lutego 2013 r.

Pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. [Iz 58,4]

Sobota 16 Lutego 2013 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników [Łk 5,32]