Niedziela 17 Lutego 2013 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4,4b]

Poniedziałek 18 Lutego 2013 r.

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. [Mt 25,40]

Wtorek 19 Lutego 2013 r.

Słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. [Iz 55,10-11]

Środa 20 Lutego 2013 r.

Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. [Jl 2,13 ]

Czwartek 21 Lutego 2013 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. [Mt 7,7]

Piątek 22 Lutego 2013 r.

Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. [Mt 16,19b]

Sobota 23 Lutego 2013 r.

Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy. [Pwt 26,16]