Niedziela 24 Lutego 2013 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? [Ps 27,1]

Poniedziałek 25 Lutego 2013 r.

Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38 ]

Wtorek 26 Lutego 2013 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. [Ez 18,31]

Środa 27 Lutego 2013 r.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. [Ps 31,6]

Czwartek 28 Lutego 2013 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. [Jr 17,5]

Piątek 1 Marca 2013 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3,16]

Sobota 2 Marca 2013 r.

Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. [Ps 103,11]