Niedziela 10 Marca 2013 r.

W Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. [2 Kor 5,19]

Poniedziałek 11 Marca 2013 r.

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. [Iz 65,17]

Wtorek 12 Marca 2013 r.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: najpewniejszą pomocą w trudnościach. [Ps 46,2]

Środa 13 Marca 2013 r.

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! [Iz 49,15]

Czwartek 14 Marca 2013 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. [Ez 18,31]

Piątek 15 Marca 2013 r.

Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. [Ps 34,18-19]

Sobota 16 Marca 2013 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3,16 ]