Niedziela 17 Marca 2013 r.

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. [Flp 3,8]

Poniedziałek 18 Marca 2013 r.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika lecz aby się nawrócił i miał życie. [Ez 33,11 ]

Wtorek 19 Marca 2013 r.

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. [Ref. Psalmu]

Środa 20 Marca 2013 r.

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. [J 8,31]

Czwartek 21 Marca 2013 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. [J 8,51]

Piątek 22 Marca 2013 r.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. [Jr 20,13 ]

Sobota 23 Marca 2013 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. [Ez 18,31 ]