Niedziela 24 Marca 2013 r.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. [ Iz 50,7]

Poniedziałek 25 Marca 2013 r.

Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. [Iz 42,1]

Wtorek 26 Marca 2013 r.

Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. [J 13,38]

Środa 27 Marca 2013 r.

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. [Iz 50,4]

Czwartek 28 Marca 2013 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Piątek 29 Marca 2013 r.

On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. [Iz 53,12]

Sobota 30 Marca 2013 r.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. [Rz 6,11]