Niedziela 31 Marca 2013 r.

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. [J 20,9]

Poniedziałek 1 Kwietnia 2013 r.

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. [Ps 118,24]

Wtorek 2 Kwietnia 2013 r.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. [Ps 33,22 ]

Środa 3 Kwietnia 2013 r.

Opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. [Łk 24,35 ]

Czwartek 4 Kwietnia 2013 r.

Wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił wam w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów. [Dz 3,26b]

Piątek 5 Kwietnia 2013 r.

Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. [Dz 4,12b ]

Sobota 6 Kwietnia 2013 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [Mk 16,15 ]