Niedziela 7 Kwietnia 2013 r.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20,29]

Poniedziałek 8 Kwietnia 2013 r.

Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami. [Iz 7,14]

Wtorek 9 Kwietnia 2013 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. [J 3,7]

Środa 10 Kwietnia 2013 r.

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. [J 3,21 ]

Czwartek 11 Kwietnia 2013 r.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. [J 3,36]

Piątek 12 Kwietnia 2013 r.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4,4b ]

Sobota 13 Kwietnia 2013 r.

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. [Ps 33,4-5]