Niedziela 21 Kwietnia 2013 r.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną [...] Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. [J 10, 27.29]

Poniedziałek 22 Kwietnia 2013 r.

I poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. [Dz 11,18b]

Wtorek 23 Kwietnia 2013 r.

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. [J 12,24]

Środa 24 Kwietnia 2013 r.

Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. [J 12,44]

Czwartek 25 Kwietnia 2013 r.

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. [1 P 5,5b]

Piątek 26 Kwietnia 2013 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]

Sobota 27 Kwietnia 2013 r.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. [J 14,14]