Niedziela 28 Kwietnia 2013 r.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. [J 13, 34-35a]

Poniedziałek 29 Kwietnia 2013 r.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. [Mt 11,29]

Wtorek 30 Kwietnia 2013 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. [J 14,27]

Środa 1 Maja 2013 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. [J 15,4-5b ]

Czwartek 2 Maja 2013 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! [J 15,9]

Piątek 3 Maja 2013 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1,12]

Sobota 4 Maja 2013 r.

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. [J 15,18]