Niedziela 26 Maja 2013 r.

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. [Rz 5,5]

Poniedziałek 27 Maja 2013 r.

Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. [Syr 17,24]

Wtorek 28 Maja 2013 r.

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne. [Syr 35,1]

Środa 29 Maja 2013 r.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. [Mk 10,45]

Czwartek 30 Maja 2013 r.

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. [1 Kor 11,26]

Piątek 31 Maja 2013 r.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. [Łk 1,45]

Sobota 1 Czerwca 2013 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12 ]