Niedziela 16 Czerwca 2013 r.

Jeżeli usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo. [Ga 2,21]

Poniedziałek 17 Czerwca 2013 r.

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. [Mt 5,42 ]

Wtorek 18 Czerwca 2013 r.

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. [Mt 5,48 ]

Środa 19 Czerwca 2013 r.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. [2 Kor 9,6]

Czwartek 20 Czerwca 2013 r.

Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. [Mt 6,15 ]

Piątek 21 Czerwca 2013 r.

Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. [2 Kor 11,30]

Sobota 22 Czerwca 2013 r.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. [Mt 6,34]