Niedziela 23 Czerwca 2013 r.

Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. [Łk 9,24]

Poniedziałek 24 Czerwca 2013 r.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. [Ps 71,1]

Wtorek 25 Czerwca 2013 r.

Nie dawajcie psom tego co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. [Mt 7,6a]

Środa 26 Czerwca 2013 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. [J 15,4.5b]

Czwartek 27 Czerwca 2013 r.

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. [Mt 7,21]

Piątek 28 Czerwca 2013 r.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. [Ps 128,1]

Sobota 29 Czerwca 2013 r.

Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. [Ps 34,7]