Niedziela 30 Czerwca 2013 r.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. [Ga 5,1]

Poniedziałek 1 Lipca 2013 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Wtorek 2 Lipca 2013 r.

On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” [Mt 8,26a]

Środa 3 Lipca 2013 r.

"Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". [J 20, 29]

Czwartek 4 Lipca 2013 r.

"Wstań, weź swoje łoże i idź do domu". On wstał i poszedł do domu. [Mt 9, 6b-7]

Piątek 5 Lipca 2013 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mt 9,13b]

Sobota 6 Lipca 2013 r.

Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony. [Rdz 27,29]