Niedziela 7 Lipca 2013 r.

Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. [Łk 10,20]

Poniedziałek 8 Lipca 2013 r.

Jezus rzekł: "Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła". I od tej chwili kobieta była zdrowa. [Mt 9,22]

Wtorek 9 Lipca 2013 r.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. [Mt 9,37-38]

Środa 10 Lipca 2013 r.

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie» [Mt 10,6-7]

Czwartek 11 Lipca 2013 r.

Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. [Mt 19,29]

Piątek 12 Lipca 2013 r.

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. [Mt 10,22]

Sobota 13 Lipca 2013 r.

Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. [Mt 10,35]