Niedziela 14 Lipca 2013 r.

Zechciał Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą. [Kol 1,19-20a]

Poniedziałek 15 Lipca 2013 r.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [Mt 10,40]

Wtorek 16 Lipca 2013 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Środa 17 Lipca 2013 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. [Mt 11,25]

Czwartek 18 Lipca 2013 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 19 Lipca 2013 r.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. [Mt 12,7]

Sobota 20 Lipca 2013 r.

Oto mój Sługa; którego wybrałem. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. [Mt 12,18a.21]