Niedziela 21 Lipca 2013 r.

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. [Łk 10,41-42]

Poniedziałek 22 Lipca 2013 r.

Jeżeli kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. [2 Kor 5,17]

Wtorek 23 Lipca 2013 r.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. [J 15,5b]

Środa 24 Lipca 2013 r.

O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. [Wj 16,12]

Czwartek 25 Lipca 2013 r.

Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. [Mt 20,27]

Piątek 26 Lipca 2013 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. [Mt 13,17b]

Sobota 27 Lipca 2013 r.

Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. [Jk 1,21]