Niedziela 28 Lipca 2013 r.

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. [Łk 11,13]

Poniedziałek 29 Lipca 2013 r.

Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? [J 11,25-26]

Wtorek 30 Lipca 2013 r.

Jeśli łaskaw jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. [Wj 34,9]

Środa 31 Lipca 2013 r.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty. [Ps 99,5]

Czwartek 1 Sierpnia 2013 r.

Dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące: wolę stać u progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. [Ps 84,11]

Piątek 2 Sierpnia 2013 r.

"Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? [...] Skądże więc ma to wszystko?" I powątpiewali o Nim. [Mt 13,54b-55a.56b-57a]

Sobota 3 Sierpnia 2013 r.

Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! [Kpł 25,17]