Niedziela 11 Sierpnia 2013 r.

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. [Łk 12,40]

Poniedziałek 12 Sierpnia 2013 r.

Pan Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. [Pwt 10,17]

Wtorek 13 Sierpnia 2013 r.

Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj! [Pwt 31,8]

Środa 14 Sierpnia 2013 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. [J 15,16a]

Czwartek 15 Sierpnia 2013 r.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca". [Ap 12,10ab]

Piątek 16 Sierpnia 2013 r.

Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga. [1 Tes 2,13]

Sobota 17 Sierpnia 2013 r.

Jezus rzekł: "Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie". [Mt 19,14]