Niedziela 18 Sierpnia 2013 r.

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! [Łk 12,49]

Poniedziałek 19 Sierpnia 2013 r.

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. [Mt 19,21]

Wtorek 20 Sierpnia 2013 r.

Pan zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: "Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Wiedz, że Ja ciebie posyłam". [Sdz 6,14]

Środa 21 Sierpnia 2013 r.

Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? [Mt 20,15]

Czwartek 22 Sierpnia 2013 r.

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". Wtedy odszedł od Niej anioł. [Łk 1,38]

Piątek 23 Sierpnia 2013 r.

Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. [Ps 25,4b.5]

Sobota 24 Sierpnia 2013 r.

Uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. [Ap 21,10-11a]