Niedziela 25 Sierpnia 2013 r.

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. [Łk 13,29-30]

Poniedziałek 26 Sierpnia 2013 r.

Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. [Iz 2, 3b]

Wtorek 27 Sierpnia 2013 r.

Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. [Mt 23,26]

Środa 28 Sierpnia 2013 r.

Biada wam! Z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. [Mt 23,27a.28]

Czwartek 29 Sierpnia 2013 r.

Nie lękaj się ich, bym ci czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. [Jr 1,17b.19]

Piątek 30 Sierpnia 2013 r.

Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. [1 Tes 4, 7-8]

Sobota 31 Sierpnia 2013 r.

Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. [1 Tes 4,9]