Niedziela 1 Września 2013 r.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. [Syr 3,28]

Poniedziałek 2 Września 2013 r.

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. [Łk 4,18.21]

Wtorek 3 Września 2013 r.

Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [1 Tes 5,9]

Środa 4 Września 2013 r.

Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, polegał na Twym imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. [Ps 52,11]

Czwartek 5 Września 2013 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1, 12]

Piątek 6 Września 2013 r.

Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą. [Kol 1, 19-20a]

Sobota 7 Września 2013 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]