Niedziela 8 Września 2013 r.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. [Łk 14,27]

Poniedziałek 9 Września 2013 r.

Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? życie ocalić czy zniszczyć? [Łk 6,9]

Wtorek 10 Września 2013 r.

Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie. [Kol 2, 6-7a]

Środa 11 Września 2013 r.

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. [Łk 6,23ab]

Czwartek 12 Września 2013 r.

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. [Kol 3,15]

Piątek 13 Września 2013 r.

Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary. [1 Tm 1,12]

Sobota 14 Września 2013 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. [J 3,16]