Niedziela 15 Września 2013 r.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. [Ps 51,3]

Poniedziałek 16 Września 2013 r.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. [1 Tm 2,9]

Wtorek 17 Września 2013 r.

Jeśli ktoś nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? [1 Tm 3,5]

Środa 18 Września 2013 r.

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? [Łk 2,49]

Czwartek 19 Września 2013 r.

Do niej zaś rzekł: «Twoje grzechy są odpuszczone». «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!» [Łk 7,48.50]

Piątek 20 Września 2013 r.

Wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. [1 Tm 6,6]

Sobota 21 Września 2013 r.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mt 9,12a.13b]